Metsästys

Metsästysseuran alueella harrastetaan aktiivisesti pienriistan ja hirven metsästystä. Riistanhoitotyönä metsästetään myös pienpetoja, metsästyksellä pyritään parantamaan riistakantaa ja parantamaan poikueiden selviytymis mahdollisuuksia.

Suurin osa seuran alueella metsästetyistä pienpedoista on supikoiria, jonkin verran kettuja ja minkkejä. Varis ja harakka kantoja pyritään pitämään kurissa muun metsästyksen ohessa.

Hirville  asetetaan vuosittain nuolukiviä ja pidetään yllä talviruokintapaikkoja jäniksille ja kauriille.